Tài chính – Kế toán

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2020

Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện quyết toán lại xem cả năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế hay không? …

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2020 Read More »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 4.4.3. Việc quyết toán thuế TNCN năm 2020 được thực hiện theo hướng dẫn tại …

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN Read More »

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT mới nhất 2020 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo Thông tư 26 và thông tư 39. …

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn Read More »

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020 thì tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Hoá đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp …

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử Read More »

Thông báo tuyển dụng công chức Thuế 2020

Tài liệu ôn thi/ Kinh nghiệm ôn thi Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế …

Thông báo tuyển dụng công chức Thuế 2020 Read More »