Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT (đỏ) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây dựng, xây lắp… Cách ghi các tiêu thức trên hóa đơn GTGT theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC. Hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in chỉ là 1 hình thức …

Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất Read More »