Mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất 2021

Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho người lao động:

1. Mẫu bảng tính thuế TNCN theo tháng:

Dùng để tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ hàng tháng trừ vào lương của người lao động trước khi chi trả:

Chi tiết các làm các bạn xem thêm tại đây:
Cách tính thuế TNCN mới nhất 

2. Mẫu bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý:

Dùng để tổng hợp thu nhập hay số thuế TNCN đã khấu trừ ở các tháng trong quý để đưa số liệu lên tờ khai thuế TNCN của quý

Mời các bạn xem thêm: Cách làm tờ khai thuế TNCN 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *